Standpunten ME/cvs Vereniging mei 2019

Datum: 
28/05/2019

Standpunten ME/cvs Vereniging

De ME/cvs Vereniging is een patiëntenorganisatie die de belangen behartigt van patiënten die lijden aan Myalgische Encefalomyelitis en van hun naasten.

ME komt in verschillende gradaties voor, van matig tot zeer ernstig. De zeer ernstig zieken moeten uiteraard alle medische en andere zorg krijgen die zij nodig hebben. Daar zullen wij ons 100% voor inzetten.

Wij komen ook voor de matig zieken op. Juist door goede informatie te delen en kennis te vergroten bij zorgprofessionals kunnen wij er hopelijk aan bijdragen dat de ‘milde’ gevallen geen ‘ernstige’ gevallen hoeven te worden door het inzetten van een verkeerde behandeling.

Lees verder ...

 

 

---