Uitspraak Centrale Raad van Beroep inzake ME-patiënte

Datum: 
11/12/2018

Centrale Raad van Beroep: Arbeidsongeschiktheid ME-patiënte is duurzaam, ondanks verwijzing naar CGT en GET

Op 19 november 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechtbank in sociale verzekeringszaken, een uitspraak gedaan in een hoger beroep van een ME-patiënte tegen het UWV. Het UWV vond dat bij een patiënte met ME voor de langere termijn een verbetering van haar functionele mogelijkheden te verwachten zou zijn als ze behandeld zou worden met een vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT) en graded exercise therapie (GET, opbouw van lichamelijke inspanning). Daarom werd haar geen IVA-uitkering toegekend.

Lees verder: https://bit.ly/2RSFGQR

 

 

-----