Waarom er zelfs op goede dagen minder energie beschikbaar is

Datum: 
20/06/2018

ME/cvs: Waarom er zelfs op goede dagen minder energie beschikbaar is.

Waarom hebben mensen met ME/cvs minder energie dan gezonde mensen – zelfs op relatief goede dagen? Op slechte dagen, nadat men zich teveel heeft ingespannen, raakt alles in de war maar waarom hebben ze minder energie op doorsnee dagen?

Uit recent wetenschappelijk onderzoek komen een aantal zaken naar voren die allemaal wijzen naar een antwoord op deze essentiële vraag. Deze onderzoeken omvatten onder meer vier analyses met betrekking tot metabolomica die veel aandacht van de media hebben gekregen (metabolomica is de bestudering van metabolieten ofwel stofwisselingsproducten in een cel, lichaamsvloeistof of orgaan). Deze zijn voor de meeste mensen niet gemakkelijk te lezen, dus volgt hier een vereenvoudigde versie.

De reeks gebeurtenissen start met een of ander stofje – een molecuul of een cel – dat in de bloedbaan circuleert. Dit stofje zet cellen aan tot het produceren van minder energie en veroorzaakt waarschijnlijk tevens diverse andere veranderingen.

We weten dat de oorzaak van dit probleem in de bloedbaan ligt, omdat laboratoria cellen van ME/cvs patiënten in het bloed van gezonde mensen hebben ingebracht en deze cellen werden weer gezond. En bloed van ME/cvs patiënten kan de cellen van gezonde mensen ziek maken.

Ook vermoeden we dat dit stofje geen kleine molecuul is, omdat de onderzoekers de grote moleculen hebben uitgefilterd en toen een andere uitkomst kregen.

Niemand weet wat dit stofje is – of hoe en waarom het wordt geproduceerd. Maar omdat het in de bloedbaan zit, circuleert het door vrijwel het hele lichaam en heeft dus interactie met veel verschillende soorten cellen. Het lokt waarschijnlijk een hele reeks veranderingen in deze cellen uit; mogelijk leidt het zelfs tot de meeste, zo niet alle symptomen van ME/cvs.

Tussen haakjes, één onderzoeker heeft gesuggereerd dat bij ME/cvs de cellen lijken op die van een worm in winterslaap; weer een ander betoogt dat ze lijken op het effect van bloedvergiftiging en uithongering. Jakkes!

In ieder geval zijn de metabolomische onderzoeken het eens dat het gezonde proces waarbij energieproductie plaatsvindt, waarbij glucose wordt gebruikt, al faalt in een vroeg stadium. En dit gebeurt nog voordat er veel brandstof is geproduceerd. De brandstof in onze cellen is een molecuul genaamd ATP. Onze cellen zijn verwikkeld in een lange, complexe keten van processen om die ATP beetje bij beetje aan te maken. Helaas wordt bij ME/cvs die keten al vrij vroeg verbroken, voordat er veel brandstof is geproduceerd.

Deze mislukking zorgt er voor dat er nogal wat van een molecule genaamd pyruvaat blijft rondhangen en verandert in lactaat. Alleen al dit lactaat remt de productie van meer brandstof en doet de spierkracht afnemen. Tel daar de verbroken keten in de brandstofproductie bij op en je hebt driedubbele pech.

Maar onze cellen zijn vindingrijk en in staat alternatieven te gebruiken bij het produceren van ATP. En mensen met ME/cvs zijn afhankelijk van deze alternatieven, zoals onder meer vrije vetzuren uit vet, aminozuren, en eiwitten uit spieren. Helaas is het gebruik van deze alternatieven langzamer en minder efficiënt en dit (plus de negatieve effecten van al dat lactaat) vertaalt zich bij ME/cvs in een lager energieniveau –zelfs op goede dagen.

Dus dit is het geval: een mysterieuze molecuul of cel in de bloedbaan zet de cellen ertoe aan het normale proces waarbij energie wordt gemaakt in de war te schoppen. Zodoende zijn mensen met ME/cvs aangewezen op een inferieure methode voor het produceren van energie.

Zelfs als dit scenario juist zou blijken, blijven er nog veel fundamentele vragen onbeantwoord:

  • Wat is dit voor molecuul of cel die zo’n verwoesting aanricht?
  • Wat gebeurt er precies op slechte dagen, na teveel inspanning – de zogenaamde Post-Exertional Malaise – wanneer alles in de war raakt, inclusief de energieproductie?
  • Hoe zijn andere symptomen van ME/cvs hiermee te rijmen?
  • Waarom hebben mensen met ME/cvs soms maanden- of jarenlang wat meer energie (hoewel nog steeds geen normaal niveau) en in andere perioden weer minder?
  • En vooral: hoe kunnen we dit alles behandelen?

Meer details over de wijzen waarop onze cellen energie produceren en de betekenis hiervan voor ME/cvs kunnen gelezen worden in “Hoe cellen energie produceren, de basis en ME/cvs”

 

Auteur: Tracy Duvall
Bron: https://tracyduvall.com/2017/05/12/mecfs-why-theres-less-energy-even-on-good-days.
Vertaling ME/cvs Vereniging