Webinar voor ouders, jongeren en professionals over ME/CVS en passend onderwijs

Datum: 
04/03/2021
SAVE THE DATE!!
 
Maandag 12 april 2021: Webinar voor ouders, jongeren en professionals over ME/CVS en passend onderwijs
Bureau Pluut & Partners organiseert, in opdracht van het ministerie van VWS, een digitale bijeenkomst over ME/CVS en onderwijs. De bijeenkomst is bedoeld voor begeleiders, leerplichtambtenaren, ouders, jongeren met ME/CVS, jeugdartsen, leerkrachten en mentoren.
Onderwerpen:
- Uitkomsten van het actieonderzoek Onbegrepen ziek. Welke inzichten zijn opgedaan? Wat is voor jongeren met ME/CVS belangrijk?
- Praktijkvoorbeelden delen. Gesprek met een jongere, ouder en professional over hun ervaring met school. Wat kunnen anderen hiervan leren?
- Praktische tools die begeleiders, ouders en jongeren helpen om het gesprek te voeren over passend onderwijs.
Datum en tijd: maandag 12 april, 14.00 tot 16.00 uur.
Pluut & Partners werkt bij dit onderwerp onder andere samen met de ME/cvs Vereniging.
 
 
 
----