Website voor ME/CVS en Corona

Datum: 
01/04/2020

Dr. Frans Visser en Dr. Linda van Campen van Stichting Cardiozorg hebben een website gemaakt voor ME/CVS patiënten, familie, vrienden en andere belangstellenden over de specifieke problemen bij ME/CVS patiënten.

Deze website is niet alleen bedoeld voor ME/CVS patiënten die onder controle zijn bij Cardiozorg, maar bedoeld voor elke ME/CVS patiënt in Nederland.

Als u vragen heeft , kunt u die stellen via:  cvsmeencorona@gmail.com. Ook kunt u commentaar geven via dit email adres. Vragen en commentaren worden zo snel mogelijk verwerkt en op de website gezet.

De link naar de website is www.mecvsencorona.nl

-----