Word lid en ontvang ons jubileumblad gratis

Datum: 
28/01/2021

Als je in januari lid wordt van de ME/cvs Vereniging krijg je in het welkomstpakket óók de jubileumuitgave!

De jubileumuitgave bevat heel veel recepten, cartoons van Djanko, brainfogmomenten, hoogtepunten uit 15 jaar ME/cvs Vereniging, hoogtepunten uit de LeesME, verhalen...

Maar je krijgt nog veel meer...

Je krijgt voortaan natuurlijk ook de mooie nieuwe LeesME’s gratis in de bus. In de LeesME tref je artikelen aan over diverse onderwerpen die niet op de website of sociale media gedeeld worden.

Je krijgt de uitnodigingen en de stukken voor de ledenvergaderingen per mail toegestuurd, zodat je ook kunt meedenken en meebeslissen over het beleid van de ME/cvs Vereniging. Ook als je niet in staat bent de vergaderingen bij te wonen.

Je krijgt de digitale nieuwsbrief toegestuurd. Daarmee blijf je op de hoogte over ontwikkelingen en nieuws op het gebied van ME, ook als je de sociale media niet steeds kunt volgen. Ook vind je hierin oproepen voor activiteiten voor leden, of activiteiten waarbij onze leden voorrang krijgen, zoals de informatie over het traject bij ZonMw, of de lotgenotenbijeenkomsten via Zoom.

Wij zijn lid van koepelorganisatie IederIn en sommige verzekeraars vergoeden jouw lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Dan kost ons lidmaatschap jou helemaal niets.

Wij zijn een patiëntenvereniging die volledig draait op de inzet van vrijwilligers, en volledig afhankelijk is van contributies en donaties, waardoor wij huidige en geplande de activiteiten van de vereniging kunnen financieren. Zoals de website onderhouden, patiëntenbijeenkomsten organiseren, het organiseren van activiteiten, maar ook kosten die we maken i.v.m. lobbyen (politiek) en bezoek van overheid en instanties, het drukken van folders en rapporten (enquêtes) en (indien nodig) het organiseren van acties.

Wij strijden er als patiëntenorganisatie voor dat ME wordt erkend als een ernstige invaliderende lichamelijke aandoening, zodat patiënten toegang krijgen tot onderzoeken, behandelingen en voorzieningen waar zij wel baat bij kunnen hebben, maar die momenteel niet vergoed worden.

Als ME/cvs Vereniging worden wij niet alleen financieel gesteund door contributies en donaties, een groot gedeelte van onze leden is op de één of andere manier ook actief als betrokken vrijwilliger binnen onze vereniging. Dat vinden wij fantastisch en we zijn er ook heel dankbaar voor.

Dit neemt niet weg dat wij nog zoveel meer zouden kunnen doen met meer beschikbare vrijwilligers en meer betalende leden!

Dus... als je blij bent met wat de ME/cvs Vereniging allemaal doet, overweeg dan om ons te steunen door lid te worden, te doneren of door ons als vrijwilliger te helpen met kleinere en grotere taken.

Lid worden:
https://www.me-cvsvereniging.nl/aanmelden-als-lid

Standpunten en beleidsplan:
https://www.me-cvsvereniging.nl/mecvs-vereniging

Vrijwilligers:
https://www.me-cvsvereniging.nl/vacatures

 

 

-----