ZonMw stuurgroep raadpleegt buitenlandse experts

Datum: 
20/02/2020

Stuurgroep raadpleegt buitenlandse experts over onderzoek naar ME/CVS

Op 17 februari kwam de stuurgroep van ZonMW, die in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoeksagenda voor ME/CVS opstelt, voor de tweede keer bij elkaar. Deze onderzoeksagenda geeft richting aan het biomedisch onderzoekprogramma voor ME/CVS en vormt de basis waarop de minister van VWS subsidie voor onderzoek toekent.

De stuurgroep bestaat op dit moment uit Lou Corsius (ME/cvs vereniging), prof. dr. Hemmo Drexhage, immunoloog, Ynske Jansen (Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid), prof dr. Aletta Kraneveld, farmacoloog, Theo Kuiphof (ME/CVS Stichting), prof. dr. Peter van der Spek, biochemicus/geneticus, prof. dr. Frans Visser, cardioloog, Rob Wijbenga (groep ME Den Haag) en Jan van Wijngaarden, onafhankelijk voorzitter.  ZonMW zal binnenkort nog twee leden benoemen om de groep compleet te maken.

Tijdens deze tweede bijeenkomst is vooral veel aandacht besteed aan een vragenlijst die aan een aantal buitenlandse ME/CVS-onderzoekers uit o.a. de USA, Canada, Australië, en Europa wordt voorgelegd, een zogenaamde veldraadpleging. De bedoeling van deze vragen is aanknopingspunten te vinden waarop biomedisch onderzoek in Nederland zich, samenwerkend met buitenlandse onderzoekers, het beste kan richten.

Het voornemen is om na de verwerking van deze gegevens een bijeenkomst, of bijeenkomsten, te organiseren voor Nederlandse wetenschappers met het doel de internationale bevindingen te bespreken en hun interesse te wekken voor ME-onderzoek.

De Gezondheidsraad heeft geconcludeerd dat Nederland een inhaalslag moet maken op het gebied van biomedisch onderzoek naar oorzaken, diagnose en behandeling van de ziekte, aansluitend bij internationale ontwikkelingen. Daarvoor is een door de overheid gesubsidieerd onderzoeksprogramma nodig.

Eind maart vindt de volgende vergadering plaats. In de tussentijd gaan de medewerkers van ZonMW aan de slag met de veldraadpleging. We zijn benieuwd naar de uitkomst!

 

21 februari 2020

ME/cvs Vereniging
Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
ME/CVS Stichting