Richtlijnen & protocollen

ME

Nederland kent nog geen richtlijnen of protocollen voor ME. In de petitie van ErkenME aan de Commissie VWS van de Tweede Kamer, ingediend op 12 mei (Wereld ME Dag) 2009 ter herinnering aan het feit dat de ziekte 40 jaar eerder door de WHO in haar classificatie werd opgenomen, is onder meer gevraagd om een Diagnostisch Protocol voor ME. Op dit verzoek is nog niet gereageerd.

Internationaal staat vooral het Canadese Consensus Document over ME/CVS hoog aangeschreven. Dit document bevat een klinische werkdefinitie en protocollen voor diagnose en behandeling. De publicatie stamt uit 2003 en is niet toegesneden op het Nederlandse zorgaanbod, maar bevat naar het oordeel van de ME/CVS Vereniging niettemin belangrijke informatie voor de zorgprofessional in ons land.

CVS

Een project van ZonMw om te komen tot een Multidiciplinaire Richtlijn CVS heeft nog niet tot resultaat geleid. Er is in Nederland wel een Verzekeringsprotocol CVS, dat wordt gebruikt door zowel verzekeringsartsen als indicatie-artsen. Criteria voor CVS zoals van Fukuda c.s. zijn niet bedoeld voor zorgaanbieders en zijn daarvoor naar het oordeel van de ME/cvs Vereniging ook niet geschikt.

Zie verder

  • Carruthers BM, Jain AK, DeMeirleir KL, Peterson DL, Klimas NG, Lerner AM, Bested AC, Flor-Henry P, Joshi P, Powles ACP, Sherkey JA, Van de Sande MI (2003), "Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome : Clinical Working case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols", Journal of Chronic Fatigue Syndrome, Vol. 11 (1) (pdf)
  • Carruthers BM, Sande M van de (2005), "Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome: a clinical case definition and guidelines for medical practitioners. An overview of the Canadian Consensus Document", ISBN 0-9739335-0-X (pdf)